English    Norsk                              View my Message Forum       Free Forums by Bravenet.comMy name is Bill Brox, and I am from northern part of Norway.
From my childhood I have always been around Ferguson /
Massey Ferguson tractors.
I am also very interested in older Mercedes Benz trucks from the 1950ties and up through the 70ties.
I like American cars too, and some other older cars and Amstrad computers, which is Retro today.

Mitt navn er Bill Brox, og jeg er fra Nord Norge.
Helt fra barnsben av har jeg vært rundt omkring Ferguson /
Massey Ferguson traktorer.
I tillegg er jeg veldig interessert i eldre Mercedes Benz lastebiler fra 1950 og opp gjennom 70 tallet.
Jeg liker også Amerikanske biler, og andre gamle biler og Amstrad datamaskiner som i dag er Retro.
Above is a Standard 80 mm engine. Ovenfor ser du en Standard 80 mm motor.

I am a novice at making websites, so don't expect any fancy colors and such
But, I hope the code I write manually will work on all computers, and not create
any havoc. I will not be using cookies either.
I will most likely be slow in changing things.


Jeg er en amatør når det gjelder å lage nettsider, så ikke forvent flotte farger og en masse dill-dall
Jeg håper koden jeg skriver manuellt vil fungere på alle datamaskiner, og ikke skape
unødig spetakkel for folk. Jeg vil heller ikke bruke cookies.

Now I live in California, USA. Nå bor jeg i California, USAThis entire website is html code written manually in Windows Notebook, no other software used.
Hele denne internet siden er html kode skrevet manuellt i Windows Notebook, ingen annen programvare er benyttet.


Below you see my MF 65 Mk I.    Under ser du min MF 65 MkI.